2017.01.09
Finansavimas lizingo būdu

Saulės elektrinių ir kolektorinių sistemų įrangos įsigijmo finansavimas lizingo būdu.